Dok ste u kućnoj izolaciji, proverite ko je vlasnik vašeg stana

Dok ste u kućnoj izolaciji, proverite ko je vlasnik vašeg stana

Vanredno stanje i kućna izolacija prilika su da „iz fotelje“, na portalu Republičkog geodetskog zavoda, proverite da li ste upisani kao vlasnik vaše kuće ili stana. Nepokretnost koju ste kupili, dobili na poklon ili nasledili, postaje vlasništvo tek upisom u katastar. Zato vam savetujemo da iskoristite ovo vreme za proveru i pripreme, kako biste se, po završetku vanrednog stanja, što pre upisali i tako zaštitili od eventualnih zloupotreba - za više detalja kako proveriti, preuzmite detaljno uputstvo.

Ukoliko je stari vlasnik ostao ubeležen u katastru, može da se dogodi da, bez znanja novog vlasnika, proda ili založi nepokretnost. Jedna od neželjenih posledica može biti i da javni izvršitelj oduzme i proda nepokretnost, ako je upisani vlasnik imao neizmirena dugovanja ili da, u slučaju da upisani vlasnik premine, pripadne njegovim naslednicima.

- To su situacije koje mogu da se dogode pre svega građanima koji su mislili da je dovoljan dokaz vlasništva to što imaju ugovor o kupoprodaji. Reč je o onima koji su nekretninu sticali pre juna 2018. godine, kada je uveden eŠalter. Zahvaljujući novoj proceduri, upis vlasništva za oko 120.000 kupoprodaja i ostavina koliko ih u proseku ima godišnje, obavlja se po automatizmu, za nekoliko radnih dana. Nije potrebno odlaziti na šaltere jer sve potrebne podatke katastru šalju javni beležnici – kaže Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u.

Bojović podseća da je i provera upisa pojednostavljena, može da se radi onlajn ili preko mobilnog telefona, što bi trebalo iskoristiti, kako bi se sprečile negativne posledice. Javni pristup eKatastru dostupan je na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, gde je na listi opština potrebno uneti adresu ili odabrati katastarsku opštinu i uneti broj parcele, koji se može naći na portalu GeoSrbija.

Reformu sistema upisa prava u katastar nepokretnosti podržava Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi NALED u saradnji sa kompanijom PwC Srbija. U prvoj fazi reforme. ukinuta je obaveza odlaska u katastar radi uknjižbe za sve nove kupoprodaje, nasleđe ili poklon nekretnine, jer javni beležnik šalje podatke toj instituciji putem sistema eŠalter. U drugoj fazi, od januara 2020, ukinuta je i obaveza podnošenja poreskih prijava za poreze na imovinu, prenos apsolutnih prava i poklon. Od ove godine, javni beležnici po službenoj dužnosti prosleđuju poreznicima podatke potrebne za izradu poreskog rešenja čime je broj šaltera u celokupnoj reformi smanjen sa šest na samo jedan.