News

13.12.2019

Read news
Easier way to mortgage entry
Blog

07.05.2019

Easier way to mortgage entry

Svakodnevno se u katastru upisuje ili briše veliki broj hipoteka na nepokretnosti...

Read blog
Cadaster entry via public notary
News

30.03.2019

Cadaster entry via public notary

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je...

Read news
Only every fourth real estate is owned by women
Blog

29.03.2019

Only every fourth real estate is owned by women

Tek svaka četvrta nekretnina u Srbiji u stopostotnom je vlasništvu žena, a...

Read blog
New cadaster entry system presented - eCounter
News

28.03.2019

New cadaster entry system presented - eCounter

U petak, 25. januara 2019. u kancelariji javnog beležnika Ivane Grabež u Beogradu...

Read news
British Good Governance Fund supports cadaster reform
News

24.03.2019

British Good Governance Fund supports cadaster reform

Od oktobra 2018, podršku uvođenju eŠaltera pruža Vlada Ujedinjenog...

Read news