New cadaster entry system presented - eCounter

New cadaster entry system presented - eCounter

U petak, 25. januara 2019. u kancelariji javnog beležnika Ivane Grabež u Beogradu predstavljeni su novi sistem za upis u katastar nepokretnosti - eŠalter i prvi rezultati primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

U prvih šest meseci primene elektronskog sistema eŠalter, građani i privreda podneli su preko javnih beležnika čak 130.000 zahteva za upis u katastar. Procenat elektronskih zahteva za samo pola godine dostigao je već 40% u ukupnom broju postupaka pred Republičkim geodetskim zavodom.

Umesto šest odlazaka na šaltere građani i privreda sada sve poslove obavljaju kod javnog beležnika koji proverava valjanost dokumentacije i elektronski je dostavlja katastru. Na istom mestu stranke mogu da podnesu i poreske prijave koje RGZ prosleđuje Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji tako da više ne moraju da imaju direktan kontakt ni s njihovim službenicima.

- Jednošalterski elektronski sistem eŠalter je rezultat timskog rada čak osam institucija i organizacija na razvoju efikasne e-uprave dobrog poslovnog ambijenta i vladavine prava. Sa eŠalterom za nepokretnosti svi dobijaju, građani i privreda lakši, efikasniji i sigurniji postupak upisa, a država ažuran katastar što je ogledalo uređenosti jednog društva. Prosečno vreme za rešavanje predmeta smanjeno je sa 25 na 5 dana – izjavila je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za medije povodom predstavljanja eŠaltera.

Reformu sistema upisa prava u katastar nepokretnosti podržava Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Pravna analiza koju su u okviru projekta pripremili NALED i PwC ukazala je na potrebu usklađivanja još 13 zakona sa novim Zakonom o postupku upisa u katastar. Među ključnim preporukama za dalje unapređenje regulative su ukidanje obaveze podnošenja poreske prijave ili smanjenje količine podataka koje je potrebno uneti, prenošenje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava na kupca, pojednostavljenje procedure promene prebivališta, zabrana prometa neupisanim objektima u izgradnji.         

Nj.E. Denis Kif, britanski ambasador u Srbiji, naglasio je da je Vlada Ujedinjenog Kraljevstva najveći donator u Srbiji kada je u pitanju oblast e-uprave, jer su kroz Fond za dobru upravu, od 2015, kao pomoć reformama u Srbiji, odobreni projekti u vrednosti od više od 16,5 miliona evra. Najavio je i da će britanski Fond ove godine nastaviti da podržava reformske procese u Srbiji u vrednosti od oko šest miliona evra.  “Rad na reformi upisa u katastar u Srbiji utiče na poboljšanje poslovnog ambijenta i bolji rang Srbije na Doing Business listi Svetske banke. Britanija je u prvih 10 država sveta na ovoj listi već duže vreme i zbog toga želimo sa Srbijom da podelimo znanje i iskustvo“, rekao je Kif.

Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda, centralne tačke sistema eŠalter, istakao je da će u saradnji s NALED-om i uz podršku Fonda za dobru upravu ukupno biti obučeno 1.500 službenika katastra, lokalnih samouprava i drugih organizacija i institucija uključenih u rad eŠaltera. On je dodao da iz meseca u mesec raste procenat beležnika koji bez greške prolaze kroz proceduru, od 27% u julu do čak 66% u decembru. Takođe, broj obustavljenih postupaka pred katastrom je u stalnom padu, sa 1.922 u julu na 650 u decembru odnosno sa 9,46% na 2,95%.

Januar_25_Promocija_eSaltera-51_1200x800.png
Januar_25_Promocija_eSaltera-118_1200x800.jpg
Januar_25_Promocija_eSaltera-297_1198x800.png
Januar_25_Promocija_eSaltera-333_1198x800.png
Januar_25_Promocija_eSaltera-353_1198x800.png